Dian Ananta kanggo aksara jawa

Dian Ananta kanggo aksara jawa​

Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Tembung “Diah Ananta” lamun katulis Aksara Jawa yaiku⤵️

➡️ ꦢꦶꦪꦃꦲꦤꦤ꧀ꦠ

Penjelasan:

“Diah Ananta = ꦢꦶꦪꦃꦲꦤꦤ꧀ꦠ

  • [ꦢꦶꦪꦃ] Diah = aksara Da + Wulu, sandhangan mandaswara Ya + Wignyan
  • [ꦲꦤꦤ꧀ꦠ] Ananta = aksara Ha, aksara Na, aksara Na (sigeg), pasangan Ta

Pertanyaan Baru di B. Daerah


Dian Ananta kanggo aksara jawa​

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Tembung “Diah Ananta” lamun katulis Aksara Jawa yaiku⤵️

➡️ ꦢꦶꦪꦃꦲꦤꦤ꧀ꦠ

Penjelasan:

“Diah Ananta = ꦢꦶꦪꦃꦲꦤꦤ꧀ꦠ

  • [ꦢꦶꦪꦃ] Diah = aksara Da + Wulu, sandhangan mandaswara Ya + Wignyan
  • [ꦲꦤꦤ꧀ꦠ] Ananta = aksara Ha, aksara Na, aksara Na (sigeg), pasangan Ta


Vano dalam aksara Jawa​

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Tembung “Vano” lamun katulis Aksara Jawa yaiku⤵️

➡️ ꦥ꦳ꦤꦺꦴ

Penjelasan:

Ukara aksara Jawa saka tembung “Vano” iku nganggo Aksara Rekan. Aksara rekan yaiku aksara Jawa sing direkan, unine (kha, fa/va, gha, za, dza).

Aksara Rekan

  • ꦏ꦳ → kha
  • ꦥ꦳ → fa/va
  • ꦒ꦳ → gha
  • ꦗ꦳ → za
  • ꦢ꦳ → dza


Apa temane geguritan”Bhineka tunggal Ika” iku? ​

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

persatuan, maaf kalo salah

Jawaban:

Apa temane geguritan”Bhineka tunggal Ika” iku?

Penjelasan:

Bhinneka tunggal Ika kurang lebih berarti berbeda beda,namun tetap satu tujuan.

BACA JUGA  1. tulisen basa krama saka angka-angka ing ngisor iki!

You May Also Like

About the Author: administrator