Apa temane geguritan”Bhineka tunggal Ika” iku?

Apa temane geguritan”Bhineka tunggal Ika” iku? ​

Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

persatuan, maaf kalo salah

Jawaban:

Apa temane geguritan”Bhineka tunggal Ika” iku?

Penjelasan:

Bhinneka tunggal Ika kurang lebih berarti berbeda beda,namun tetap satu tujuan.

Pertanyaan Baru di B. Daerah


Apa temane geguritan”Bhineka tunggal Ika” iku? ​

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

persatuan, maaf kalo salah

Jawaban:

Apa temane geguritan”Bhineka tunggal Ika” iku?

Penjelasan:

Bhinneka tunggal Ika kurang lebih berarti berbeda beda,namun tetap satu tujuan.

BACA JUGA  Naon maksud tina sorot panon kudu hirup tur sumebar ka pamiarsa dina macakeun biantara,jelaskeun