Adam dan hawa mendidik anak-anaknya berbakti kepada Tuhan dengan cara…

Adam dan hawa mendidik anak-anaknya berbakti kepada Tuhan dengan cara… a. menghormati orang tuab. suka menolong orang lainc. beribadah di Bait Allahd. mempersembahkan korban (Agama Kristen) tolong dijawab​ Mapel B….

Read more »

1.) perangan pawarta kang dhisik dhewe , biasane mung ditulis nganggo tembung tembung supaya nuwuhake minat pembaca yaiku…

1.) perangan pawarta kang dhisik dhewe , biasane mung ditulis nganggo tembung tembung supaya nuwuhake minat pembaca yaiku… 2.) pawarta asale saka tembung warta kang tegese… Mapel B. Daerah, Jenjang…

Read more »

Bantu jawab dong kakkk

Bantu jawab dong kakkk​ Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Pertama Jawaban: burem kak, biasa foto ulang Pertanyaan Baru di B. Daerah Bantu jawab dong kakkk​ B. Daerah, Sekolah Menengah…

Read more »

Ing ngisor iki,titikane teks deskripsi,kajaba… A.nggambarake samubarang kanthi gamblang. B.nggambarake kadadeyan kang migunakake panca indra. C.mratelakake ciri ciri obyek kanthi srampangan. D.mratelakake ciri ciri obyek kanthi rinci

Ing ngisor iki,titikane teks deskripsi,kajaba… A.nggambarake samubarang kanthi gamblang. B.nggambarake kadadeyan kang migunakake panca indra. C.mratelakake ciri ciri obyek kanthi srampangan. D.mratelakake ciri ciri obyek kanthi rinci mohon dibantu ya……

Read more »

1. Nanyakeun naon Atia ka indungna téh?

1. Nanyakeun naon Atia ka indungna téh? 5 poina. Tata krama dina waktu daharb. Tata krama naek jeung turun tina mobilc. Tata krama waktu indit sakolad. Tata krama waktu dina…

Read more »

Tolong bantu jawab dengan benar, terimakasih mata pelajaran : bahasa sunda kelas : 10

Tolong bantu jawab dengan benar, terimakasihmata pelajaran : bahasa sundakelas : 10​ Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Atas Jawaban: 1. Clom Kalimahna : Clom sendok teh murag ka balong….

Read more »

KK bantu jawab soal bahasa bali

KK bantu jawab soal bahasa bali Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Atas Jawaban: 1. Ngangganin = ngawakilin 2. Rahat Rahat pisan = mabuat pisan 3. Yasa Kerti = pengabdian…

Read more »

Tolong di terjemahin ke bahasa jawa ya makasi

Tolong di terjemahin ke bahasa jawa ya makasi​ Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Pertama Jawaban: Aksara Latin: ➡️ nyuwunnè Déwi Sinta, nanging dhéwékké meling marang- Penjelasan: Ukara Aksara Jawa…

Read more »

Naon maksud tina sorot panon kudu hirup tur sumebar ka pamiarsa dina macakeun biantara,jelaskeun

Naon maksud tina sorot panon kudu hirup tur sumebar ka pamiarsa dina macakeun biantara,jelaskeun Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Pertama Jawaban: Nu di maksud sorot panon kudu hirup tur…

Read more »

Pak giman arep duwe kajat mantu anake wedok. mula saka iku pak giman kepengin ngundhang dulur-dulur lan tangga-tanggane. layang kang digunakake pak giman kanggo ngundhang dulur-dulur lan tangga-tanggane iki diarani layang

Pak giman arep duwe kajat mantu anake wedok. mula saka iku pak giman kepengin ngundhang dulur-dulur lan tangga-tanggane. layang kang digunakake pak giman kanggo ngundhang dulur-dulur lan tangga-tanggane iki diarani…

Read more »