Pak giman arep duwe kajat mantu anake wedok. mula saka iku pak giman kepengin ngundhang dulur-dulur lan tangga-tanggane. layang kang digunakake pak giman kanggo ngundhang dulur-dulur lan tangga-tanggane iki diarani layang

Pak giman arep duwe kajat mantu anake wedok. mula saka iku pak giman kepengin ngundhang dulur-dulur lan tangga-tanggane. layang kang digunakake pak giman kanggo ngundhang dulur-dulur lan tangga-tanggane iki diarani layang

Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Layang Ulem

Penjelasan:

Jinise layang iku ana 6 miturut isine, yaitu

 1. Layang iber-iber. Layang iber-iber diarani layang pribadi. Yaiku layang kang isine bab utawa perkara pribadi.
 2. Layang kitir. Layang kitir diarani memo miturut bahasa Indonesia. Yaiku layang kang isine cekak aos.
 3. Layang lelayu, yaiku  layang kang ngabari menawa ana wong kang seda.
 4. Layang ulem, yaiku layang kang isine ngundang wong amarga duwe gawe atawa karep. Layang ulem diarani layang sedhahan.
 5. Layang paturan, yaiku layang kang isine aweh weruh utawa ngabari samubarang lan isine kudu dingerteni wong akeh.
 6. Layang dhawuh, yaiku layang isine dhawuhe dhuwuran marang andhahane.

Pertanyaan Baru di B. Daerah


Pak giman arep duwe kajat mantu anake wedok. mula saka iku pak giman kepengin ngundhang dulur-dulur lan tangga-tanggane. layang kang digunakake pak giman kanggo ngundhang dulur-dulur lan tangga-tanggane iki diarani layang

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Layang Ulem

Penjelasan:

Jinise layang iku ana 6 miturut isine, yaitu

 1. Layang iber-iber. Layang iber-iber diarani layang pribadi. Yaiku layang kang isine bab utawa perkara pribadi.
 2. Layang kitir. Layang kitir diarani memo miturut bahasa Indonesia. Yaiku layang kang isine cekak aos.
 3. Layang lelayu, yaiku  layang kang ngabari menawa ana wong kang seda.
 4. Layang ulem, yaiku layang kang isine ngundang wong amarga duwe gawe atawa karep. Layang ulem diarani layang sedhahan.
 5. Layang paturan, yaiku layang kang isine aweh weruh utawa ngabari samubarang lan isine kudu dingerteni wong akeh.
 6. Layang dhawuh, yaiku layang isine dhawuhe dhuwuran marang andhahane.
BACA JUGA  Ing ngisor iki,titikane teks deskripsi,kajaba... A.nggambarake samubarang kanthi gamblang. B.nggambarake kadadeyan kang migunakake panca indra. C.mratelakake ciri ciri obyek kanthi srampangan. D.mratelakake ciri ciri obyek kanthi rinci

You May Also Like

About the Author: administrator