Sebutkan 5 contoh kalimat menggunakan Aksara jawa(kalimat yg singkat)

Sebutkan 5 contoh kalimat menggunakan Aksara jawa(kalimat yg singkat)​

Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

ada di foto yaa

Penjelasan:

maaf klo salah kak, semoga membantu

Pertanyaan Baru di B. Daerah


1. ___ Aksara Jawa ing ngisor iki salinana nganggo aksara Latin! ​

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

 1. Belo
 2. Cempe
 3. Gogor
 4. Sawiyah
 5. Bledug

Penjelasan:

Aksara Jawa, juga dikenal sebagai Hanacaraka, Carakan, atau Dentawyanjana, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di pulau Jawa.

ꦤ ꦕ

ha na ca ra ka

ꦣ ꦠ ꦱ ꦮ

da ta sa wa la

ꦥ ꦣ ꦗ ꦪ ꦚ

pa dha ja ya nya

ꦩ ꦒ ꦧ ꦛ ꦔ

ma ga ba tha nga

 • Belo =

ꦧꦼ ꦭꦺꦴ

Be Lo

 • Cempe =

ꦕꦼ ꦩ꧀ꦥꦺ

Ce mpe

 • Gogor =

ꦒꦺꦴ ꦒꦺꦴꦂ

Go gor

 • Sawiyah =

ꦱ ꦮꦶ ꦪꦃ

sa wi yah

 • Bledug =

ꦧ꧀ꦭꦼ ꦣꦸꦒ꧀

BACA JUGA  Atiku senang jalaran bisa munggah kelas wolu dibuat aksoro Jawa

ble dug

semoga membantu yaa…


OWahana ukara-ukara ing ngisor iki nganggo basa krama! 1. Bapak mulih Saka kantor numpak bis
2. bu ririn ora seneng ngombe jamu beras kencur.
3. mas panji mangkat keja wayah esuk.
4. pakdhe mampir ing omahe simbah nggawa gedhang salirang.
5. mbak Tia macam buku ing perpustakaan.

B. Daerah, Sekolah Dasar

Jawaban:

Ngowahani tembung basa ngoko dadi basa krama⤵️

1.Bapak mulih Saka kantor numpak bis.

➡️ Bapak kondur saking kantor nitih bis.

2. bu ririn ora seneng ngombe jamu beras kencur.

➡️ Bu Ririn kersa ngunjuk jampi beras kencur.

3. mas panji mangkat kerja wayah esuk.

➡️ Mas Panji kesah nyambut damel wayah esuk

4. pakdhe mampir ing omahe simbah nggawa gedhang salirang.

➡️ Pakdhe pinarak teng griya nipun simbah mbekto gedhang salirang.

5. mbak Tia maca buku ing perpustakaan.

➡️ Mbak Tia maos buku teng perpustakaan.

Pembahasan:

Unggah-ungguh basa krama iku diperang dadi rong werna, yaiku krama lugu lan krama inggil (alus).

Krama lugu iku tembung-tembunge kang dienggo nang ukara nganggo basa madya kabeh, ora kacampur basa ngoko lan krama inggil. Panggonane basa krama lugu iki yaiku⤵️

 • kanca anyar
 • nembe tetepungan/kenalan
 • basa kanggo awake dhewek
 • kanca sebrayan/sepantaran

Krama inggil iku tembung-tembhnge kang dienggo nang ukara nganggo basa krama inggil (alus) kabeh, ora kacampur basa ngoko lan madya. Panggobane basa krama inggil iki yaiku⤵️

 • anak maring wong tuwa
 • putu maring simbah
 • murid maring guru
 • andhahan maring pimpinan
 • maring wong sing durung kenal


Plisss jawabb, sya butuh sekarangg​

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Tulisan Aksara Jawa saka tembung-tembung ing ndhuwur yaiku⤵️

 1. ꦏꦸꦢꦸꦮꦶꦱꦸꦃꦝꦶꦱꦶꦏ꧀ (kudu wisuh dhisik)
 2. ꦲꦺꦴꦫꦲꦺꦴꦭꦺꦃꦭꦸꦔꦲꦢꦺꦴꦃ (ora oleh lunga adoh)
 3. ꦲꦗꦭꦭꦶꦔꦁꦒꦺꦴꦩꦱ꧀ꦏꦼꦂ (aja lali nganggo masker)
 4. ꦲꦗꦥꦝꦏꦸꦩ꧀ꦥꦸꦭ꧀ꦏꦸꦩ꧀ꦥꦸꦭ꧀ (aja padha kumpul-kumpul)
 5. ꦥꦶꦫꦸꦱ꧀ꦏꦺꦴꦫꦺꦴꦤꦏꦸꦮꦶꦤꦸꦭꦂ (pirus korona kuwi nular)

Penjelasan:

Aksara Jawa iku kabeh cacahe ana 20 (rong puluh), sing diarani Dentawyanjana. Tembung “Dentawyanjana” asale sekang “denta” tegese untu lan “wyanjana” tegese aksara. Aksara Jawa sing ora/durung nganggo sandhnagan sinebut Aksara Legena. Aksara Jawa sing esih wutuh monine kuwe a kabeh.

BACA JUGA  Sebutkeun sawatara hal anu kudu ditataharkeun nalika rek mintonkeun Drama

Aksara Jawa⤵️

ꦲ ꧈ ꦤ ꧈ ꦕ ꧈ ꦫ ꧈ ꦏ (ha na ca ra ka)

ꦢ ꧈ ꦠ ꧈ ꦱ ꧈ ꦮ ꧈ ꦭ (da ta sa wa la)

ꦥ ꧈ ꦝ ꧈ ꦗ ꧈ ꦪ ꧈ ꦚ (pa dha ja ya nya)

ꦩ ꧈ ꦒ ꧈ ꦧ ꧈ ꦛ ꧈ ꦔ (ma ga ba tha nga)


Tulislah maisya auliya utami dengan huruf aksara jawa​

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

mff yaa klo salahh…….

Jawaban:

Tembung “Maisya Auliya Utami” lamun katulis Aksara Jawa yaiku⤵️

➡️ ꦩꦲꦶꦱꦾ ꦲꦲꦸꦭꦶꦪꦲꦸꦠꦩꦶ

Penjelasan:

Maisya⤵️

 • aksara Ma
 • aksara Ha + Wulu
 • aksara Sa + Pengkal

Auliya⤵️

 • aksara Ha
 • aksara Ha + Suku
 • aksara La + Wulu
 • aksara Ya

Utami⤵️

 • aksara Ha + Suku
 • aksara Ta
 • aksara Ma + Wulu


Apa arti dari kata bahasa jawa : ancik-ancik wesi miring?

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Jari besi miring

Penjelasan:

MAAF KALO SALAH

JADIKAN JAWABAN TERBAIK

You May Also Like

About the Author: administrator