Kak Buruan Di Jawab Mata Pelajaran Bahasa.Jawa Ya Kak

Kak Buruan Di Jawab Mata Pelajaran Bahasa.Jawa Ya Kak ​

Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

soryyyyyyyyyy akuuuuuuu orggg Palembang, Sumatera Selatan

Pertanyaan Baru di B. Daerah


Plisss jawabb, sya butuh sekarangg​

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Tulisan Aksara Jawa saka tembung-tembung ing ndhuwur yaiku⤵️

 1. ꦏꦸꦢꦸꦮꦶꦱꦸꦃꦝꦶꦱꦶꦏ꧀ (kudu wisuh dhisik)
 2. ꦲꦺꦴꦫꦲꦺꦴꦭꦺꦃꦭꦸꦔꦲꦢꦺꦴꦃ (ora oleh lunga adoh)
 3. ꦲꦗꦭꦭꦶꦔꦁꦒꦺꦴꦩꦱ꧀ꦏꦼꦂ (aja lali nganggo masker)
 4. ꦲꦗꦥꦝꦏꦸꦩ꧀ꦥꦸꦭ꧀ꦏꦸꦩ꧀ꦥꦸꦭ꧀ (aja padha kumpul-kumpul)
 5. ꦥꦶꦫꦸꦱ꧀ꦏꦺꦴꦫꦺꦴꦤꦏꦸꦮꦶꦤꦸꦭꦂ (pirus korona kuwi nular)

Penjelasan:

Aksara Jawa iku kabeh cacahe ana 20 (rong puluh), sing diarani Dentawyanjana. Tembung “Dentawyanjana” asale sekang “denta” tegese untu lan “wyanjana” tegese aksara. Aksara Jawa sing ora/durung nganggo sandhnagan sinebut Aksara Legena. Aksara Jawa sing esih wutuh monine kuwe a kabeh.

Aksara Jawa⤵️

ꦲ ꧈ ꦤ ꧈ ꦕ ꧈ ꦫ ꧈ ꦏ (ha na ca ra ka)

ꦢ ꧈ ꦠ ꧈ ꦱ ꧈ ꦮ ꧈ ꦭ (da ta sa wa la)

ꦥ ꧈ ꦝ ꧈ ꦗ ꧈ ꦪ ꧈ ꦚ (pa dha ja ya nya)

ꦩ ꧈ ꦒ ꧈ ꦧ ꧈ ꦛ ꧈ ꦔ (ma ga ba tha nga)


Toko maju ditulis aksoro jowo yaiku​

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Tembung “toko maju” lamun katulis Aksara Jawa yaiku⤵️

➡️ ꦠꦺꦴꦏꦺꦴꦩꦗꦸ

Penjelasan:

Toko maju = ꦠꦺꦴꦏꦺꦴꦩꦗꦸ

 • [ꦠꦺꦴꦏꦺꦴ] toko = aksara Ta + Taling Tarung, aksara Ka + Taling Tarung
 • [ꦩꦗꦸ] maju = aksara Ma, aksara Ja + Suku
BACA JUGA  1.) perangan pawarta kang dhisik dhewe , biasane mung ditulis nganggo tembung tembung supaya nuwuhake minat pembaca yaiku...


Kak Buruan Di Jawab Mata Pelajaran Bahasa.Jawa Ya Kak ​

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

soryyyyyyyyyy akuuuuuuu orggg Palembang, Sumatera Selatan


Dian Ananta kanggo aksara jawa​

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Tembung “Diah Ananta” lamun katulis Aksara Jawa yaiku⤵️

➡️ ꦢꦶꦪꦃꦲꦤꦤ꧀ꦠ

Penjelasan:

“Diah Ananta = ꦢꦶꦪꦃꦲꦤꦤ꧀ꦠ

 • [ꦢꦶꦪꦃ] Diah = aksara Da + Wulu, sandhangan mandaswara Ya + Wignyan
 • [ꦲꦤꦤ꧀ꦠ] Ananta = aksara Ha, aksara Na, aksara Na (sigeg), pasangan Ta


Vano dalam aksara Jawa​

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Tembung “Vano” lamun katulis Aksara Jawa yaiku⤵️

➡️ ꦥ꦳ꦤꦺꦴ

Penjelasan:

Ukara aksara Jawa saka tembung “Vano” iku nganggo Aksara Rekan. Aksara rekan yaiku aksara Jawa sing direkan, unine (kha, fa/va, gha, za, dza).

Aksara Rekan

 • ꦏ꦳ → kha
 • ꦥ꦳ → fa/va
 • ꦒ꦳ → gha
 • ꦗ꦳ → za
 • ꦢ꦳ → dza