Informasi bisa diwujudake nganggo teks

Informasi bisa diwujudake nganggo teks​

Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

eksplanasi

Penjelasan:

jadikan jawaban Tercerdas

Pertanyaan Baru di B. Daerah


Informasi bisa diwujudake nganggo teks​

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

eksplanasi

Penjelasan:

jadikan jawaban Tercerdas


Vano dalam aksara Jawa​

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Tembung “Vano” lamun katulis Aksara Jawa yaiku⤵️

➡️ ꦥ꦳ꦤꦺꦴ

Penjelasan:

Ukara aksara Jawa saka tembung “Vano” iku nganggo Aksara Rekan. Aksara rekan yaiku aksara Jawa sing direkan, unine (kha, fa/va, gha, za, dza).

Aksara Rekan

 • ꦏ꦳ → kha
 • ꦥ꦳ → fa/va
 • ꦒ꦳ → gha
 • ꦗ꦳ → za
 • ꦢ꦳ → dza


Atiku senang jalaran bisa munggah kelas wolu dibuat aksoro Jawa​

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

ada di foto

Penjelasan:

btw kak, itu benar senang atau seneng ya kak??? klo yg benar seneng yg aku garis bawahi bisa di ganti kak…

maaf klo salah, semoga membantu ya


Tulislah maisya auliya utami dengan huruf aksara jawa​

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

mff yaa klo salahh…….

Jawaban:

Tembung “Maisya Auliya Utami” lamun katulis Aksara Jawa yaiku⤵️

➡️ ꦩꦲꦶꦱꦾ ꦲꦲꦸꦭꦶꦪꦲꦸꦠꦩꦶ

Penjelasan:

Maisya⤵️

 • aksara Ma
 • aksara Ha + Wulu
 • aksara Sa + Pengkal

Auliya⤵️

 • aksara Ha
 • aksara Ha + Suku
 • aksara La + Wulu
 • aksara Ya
BACA JUGA  ing acara pengajian nalika Ibu Bapak Dukuh rawuh piye anggone ngaturi lenggah ono papan Kang wis dicawisake (disiapkan) dening panitia? TOLONG DI JAWAB YA PLISSSS

Utami⤵️

 • aksara Ha + Suku
 • aksara Ta
 • aksara Ma + Wulu


Dian Ananta kanggo aksara jawa​

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Tembung “Diah Ananta” lamun katulis Aksara Jawa yaiku⤵️

➡️ ꦢꦶꦪꦃꦲꦤꦤ꧀ꦠ

Penjelasan:

“Diah Ananta = ꦢꦶꦪꦃꦲꦤꦤ꧀ꦠ

 • [ꦢꦶꦪꦃ] Diah = aksara Da + Wulu, sandhangan mandaswara Ya + Wignyan
 • [ꦲꦤꦤ꧀ꦠ] Ananta = aksara Ha, aksara Na, aksara Na (sigeg), pasangan Ta